Середа, 21.11.2018, 12:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Кривицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Форма входу
Категорії розділу

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Формування професійних компетентностей вчителя.

Мета: сприяти мотивації педагога  до самовдосконалення, в різноматиних сферах

життя, формування професійних компетентностей педагога для здійснення

постійного професійного розвитку, створювати позитивний психологічний клімат у педагогічному колективі шляхом актуалізації наголошення педагога на цінності

самореалізації у своїй професії; сприяти самопізнанню себе як особистості,

визначенню власних пріоритетів; стимулювання бажання на підвищення свого

професійного рівня; сприяння формуванню комунікативних умінь та навичок

методичної діяльності.

Завдання: забезпечити учасників тренінгу знаннями нових освітніх методик;

допомогти в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти;

сформувати вміння командної взаємодії.

Обладнання: аркуші паперу, кольорові стікери, плакати  із зображенням дерева, сонця - «сонце успіху», ватмани, роздаткові матеріали, маркери, малюнки.

 

І. Вступне слово

 Нашу педагогічну роботу можна уявити схожою на мальовничий ліс, де ми

набуваємо досвіду, то йдучи широкими дорогами, то блукаючи стежками особистих

пошуків, то усамітнюючись, то виходячи на яскраві, освітлені нашим покликанням

галявини, щоб розпалити із колегами вогнище надії, взаємодопомоги та розуміння.

Усі Ви присутні у цій залі, вдало пройшли шлях, адже змогли досягти

успіху – стали педагогами. А як бути успішним педагогом  і що для цього необхідно, ми дізнаємося із сьогоднішнього заняття.

За правилами тренінгу, заняття слід розпочинати зі знайомства, тому першою вправою буде знайомство.

ВПРАВА 1 «Знайомство»

 Усім учасникам необхідно назвати одну свою особливість( досягнення, риса характеру, освіта),  якою ви пишаєтеся як професіонал. (пропоную записати на променях сонця – плакат «Сонце успіху» - риси, які називають учасники.)

Підбиття підсумків. Щоб досягти успіху в роботі й стати справжнім професіоналом, необхідно мати такі риси характеру…

 За символ нашого заняття ми обрали коло. Коло - символ рівності, шляхетності.

Емблемою нашого заняття ми обрали коло. Коло - символ рівності, шляхетності, гармонії. Той, хто вибирає коло щиро зацікавлений насамперед у гарних міжособистісних взаєминах. Вища цінність для Кола -люди, їхнє благополуччя, комфорт. Це найдоброзичливіша з п’яти форм. Коло найчастіше служить тим  ‘’клеєм’’ ,  що скріплює і педагогічний колектив , і родину, тобто стабілізує групу.

      Кола – найкращі комунікатори серед п’яти форм, насамперед тому, що вони найкращі слухачі. Вони мають високу чутливість, розвинуту емпатію  – здатність співчувати , емоційно відзиватися  на переживання іншої людини. Коло відчуває чужу радість і чужий біль як свою власну. Природно, що діти тягнуться до Кіл. Кола чудово ’’ читають’’  людей і в одну хвилину здатні розпізнати удавальника, ошуканця.  Кола ‘’хворіють’’ за свій колектив і дуже популярні серед колег по роботі.

   Можна сказати, що Коло – природжений психолог.  Наше Коло не просте: протягом роботи з нього має утворитися  великий український віночок – з своїм різнобарв’ям, квітками, пахощами і національною приналежністю. Отже, ми вас запрошуємо на рівних взяти участь у розмові, відверто висловлювати свої думки, відстоювати свої погляди.

Отже, ми Вас запрошуємо на рівних взяти участь у розмові відверто висловлювати свої думки, відстоювати свої погляди. Будь – який тренінг має свої правила. І ми з вами для успішної нашої співпраці повинні дотримуватись певних правил.

(Тренер зачитує правила – учасники погоджуються залишити їх або пропонують

власний варіант).

 Правила роботи в групі:

1. Дотримуватись регламенту

2. Слухати і чути (один говорить –усі слухають)

3. Бути позитивним.

4. Бути активним.

5.Не критикувати: кожний має право на власну думку.

6.Говорити коротко, по черзі.

2. Вправа “ Дерево очікуваної мети ”

Мета: сприяти формуванню побажань учасників щодо участі їх у тренінгу, розвивати

їхні професійні прагнення .

Очікування: посилення мотивації до участі в тренінгу.

Ресурсне забезпечення: ватман з малюнком дерева, кольорові стікери, ручки.

Хід вправи:

(Тренер повідомляє учасникам тему, мету та завдання.)

3. Вправа: Професійна компетентність педагога як одна з умов успішності його професійної діяльності.

Мета: сприяти мотивації педагога  до самовдосконалення, в різноманітних сферах

життя, формування професійних компетентностей педагога для здійснення постійного професійного розвитку, створювати позитивний психологічний клімат у

педагогічному колективі шляхом актуалізації наголошення педагога на цінності

самореалізації у своїй професії; сприяти самопізнанню себе як особистості,

визначенню власних пріоритетів; стимулювання бажання на підвищення свого

професійного рівня; сприяння формуванню комунікативних умінь та навичок

методичної діяльності.

Завдання:

• забезпечити учасників тренінгу знаннями нових освітніх методик;

• допомогти в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти;

• сформувати вміння командної взаємодії.

Учасники , в свою чергу,обдумують, записують та промовляють вголос свої

очікування від заняття. Зафіксовані очікування на стікерах вивішують на дерево, що намальоване на ватмані. До уваги тренера!!! Цю вправу тренер розпочинає з власного прикладу з метою налагодити мікроклімат в групі.

4. Вправа ” Мозковий штурм”

Мета: активізувати учасників, підготувати їх до виконання наступних вправ.

Очікування: підвищення рівня інформованості щодо даної проблеми.

Ресурсне забезпечення: ватман, роздатковий матеріал (документи), маркери.

Хід вправи:

Тренер озвучує завдання: (поділ на групи – скласти пазли картинки)

1 група – розшифровує поняття «професійна», вказавши якості вчителя, які починаються з букв поданих слів.

2 група – розшифровує поняття «компетентність», вказавши якості вчителя, які починаються з букв поданих слів.

3 група – розшифровує поняття «вчителя», вказавши якості вчителя, які починаються з букв поданих слів.

Після виступів кожної з груп, тренер узагальнює інформацію.

Далі учасники тренінгу отримують додаткову інформацію, яка доповнить їхню обізнаність по темі.

Рівні професійної компетентності педагога

Критерії результативності педагогічної діяльності педагога

Дуже низький Здатний розповідати учням те, що знає сам. Мета занять

(репродуктивний) викликана стихійно, без урахування знань учнів. Навчальну

літературу використовує мінімальну. Зміст навчального матеріалу вибирає стихійно, у зв’язку з цим він є просто концентрацією інформації. Мають перевагу традиційні методи одностороннього пояснення, коли учні пасивно сприймають інформацію. Елементи інформаційної структури занять не обґрунтовані, не чіткі. Спроектована модель занять має декларативний характер.

Низький Вміє пристосовувати свою доповідь до ознак певної (адаптивний) аудиторії. Мету і структуру занять визначає адекватно рівню розвитку учнів, але немає навичок варіювати методами та засобами навчально-пізнавальноїдіяльності. Методи активації застосовує рідко.

Середній Володіє стратегією навчання учнів, знаннями і навичками з

(локальноокремих розділів курсу. Мета та завдання діяльності

обумовлені, але не визначені рівні засвоєння учнями бази

моделюючий) знань та відповідних їм форм і методів роботи.

Переважають традиційні методи і прийоми навчальнопізнавальної

діяльності учнів і контролю знань. Активізація діяльності учнів здійснюється без глибинного дидактичного обгрунтування.

Високий Володіє стратегією навчання учнів, знаннями і навичками (системностосовно курсу і педагогічного процесу в цілому. Мету, завдання та структуру занять обирає відповідно до моделюючий) особливостей учнів, ролі навчального матеріалу в курсі і в зв’язку з іншими предметами. Моделює рівень засвоєння з теми і відповідні форми і методи навчально-пізнавальної діяльності і контролю. Зміст висловлюється у відповідності до мети. Переважають проблемні методи навчання, що відповідає потребам активізації діяльності учнів, їх мотивам та інтересам.

Дуже високий Використовує стратегії перетворення свого предмета як (творчий) засобу формування особистості учня. Мета, завдання і структура занять відповідають потребам формування мислення та поведінки учнів. Розроблені системи занять, використовується диференційований підхід. Форми та методи навчально-пізнавальної діяльності учнів підпорядковані меті реалізації алгоритмічно дійсного і творчого рівня засвоєння знань проектує діяльність та

поведінку учнів у конкретних ситуаціях.

5. Вправа “Джерело знань” ( 5 хв. )

Поділ учасників на 3 групи.

Мета: сприяти актуалізації раніше набутих знань учасників тренінгу.

Очікування: вправа дає учасникам можливість для самовираження, формує

позитивний настрій на роботу.

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал, ватман,маркери.

Хід вправи:

Тренер: Уточнимо значення використаних понять. Ви отримуєте контрольний лист. У ньому визначено певну проблему. Треба продовжити речення, сформулювати власне розуміння нижченаведених понять. Час для обговорення - 3 хв

Питання:

1 група: Компетентність – це …

2 група:: Компетентний педагог – це …

3 група: Компетенція –це…

6. Вправа “Лабіринт ідей ” ( 15 хв. )

Мета: сприяти виробленню в учасників умінь працювати з різною інформацією в

умовах обмеженого часу.

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал, маркери.

Очікування: розвиток навичок дослідження, аналізу, узагальнення.

Хід вправи:

Кожна група отримує пакет з інформацією. Учасник самостійно опрацьовує її. Після

цього – учасники групи разом аналізують дану інформацію, роблять висновки.

Пізніше інформують присутніх. Час для опрацювання та обговорення – 7хв.

І група. Види ключових компетентностей, якими необхідно володіти сучасному педагогу (Назва компетентності Складові)

ІІ група. Які форми методичної роботи сприяють становленню ключових компетентностей педагога?

ІІІ група. Форми організації роботи з різними професійними групами педагогів

(Професіональні групи педагогів )

ІV група Назвіть негативні фактори, які впливають на розвиток професійної компетентності педагога?

8. Вправа “Конструктор” ( 10хв. )

Мета: сприяти активізації процесу мислення учасників тренінгу, розвивати навички

роботи в групах і в єдиній команді.

Ресурсне забезпечення: ватмани, маркери, роздатковий матеріал.

Очікування: застосування набутих знань на практиці.

Хід вправи:

 Тренер повідомляє учасникам завдання, які їм необхідно виконати(вибрати якості якими потрібно оволодітиу професійній сфері )кожен називає по одному.

9. Вправа «Психогеометричний тест» (5 хв)

Завдання. Розташуйте представлені нижче геометричні фігури в порядку їх переваги.

Розташувавши представлені геометричні фігури в порядку їх переваги, по

фігурі, вміщеній на перше місце, можна визначити основні домінуючі особливості

особистості і поведінки.

Психогеометрія як система склалася в США, її автор Стюзен Деллінгер -фахівець з

соціально-психологічній підготовці управлінських кадрів. Точність діагностики за

допомогою психогеометричного методу досягає 85%! Пропонований Вам тест -це

спроба побудови вітчизняної психогеометріі .

Психогеометрія -унікальна практична система аналізу особистості, яка дозволяє:

миттєво визначити форму або тип особистості цікавить Вас людини Вашу власну

форму або тип особистості дати детальну характеристику особистих якостей і

особливостей поведінки будь-якої людини на буденному, зрозумілою кожному мовою скласти сценарій поведінки для кожної форми особистості в типових ситуаціях

Основні психологічні характеристики поведінки.

Квадрат: організованість, пунктуальність, суворе дотримання правил, інструкцій,

аналітичність мислення, уважність до деталей, орієнтація на факти, пристрасть до

письмової мови, акуратність, охайність, раціональність, обережність, сухість,

холодність, практичність, економність, завзятість, наполегливість, твердість у

рішеннях, терплячість, працьовитість, професійна ерудиція, слабкий політик, вузьке

коло друзів і знайомих.

Трикутник: лідер, прагнення до влади, честолюбство, установка на перемогу,

прагматизм, орієнтація на суть проблеми, впевненість у собі, рішучість,

імпульсивність, сила почуттів, сміливість, неприборкана енергія, схильність до

ризику, висока працездатність, буйні розваги, нетерплячість, чудовий політик,

дотепність, широке коло спілкування, вузьке коло близьких і друзів.

Прямокутник: мінливість, непослідовність, невизначеність, збудженість,

допитливість, позитивна установка до всього нового, сміливість, низька самооцінка,

невпевненість у собі, довірливість, нервозність, швидкі, різкі коливання настрою,

уникнення конфліктів, забудькуватість, схильність втрачати речі, не пунктуальність,

нові друзі , імітація поведінки інших людей («примірювання ролей»), тенденція до

застуд, травм, дорожньо-транспортних пригод.

Коло: висока потреба в спілкуванні, контактність, доброзичливість, турбота про інше,

щедрість, здатність до співпереживання, гарна інтуїція, спокій, схильність до

самозвинувачення і меланхолії, емоційна чутливість, довірливість, орієнтація на

думку оточуючих, нерішучість, слабкий політик, балакучість, здатність умовляти,

переконувати інших, сентиментальність, тяжіння до минулого, схильність до

громадської роботи, гнучкий розпорядок дня, широке коло друзів і знайомих.

Зигзаг: бажання змін, знань, креативність, чудова інтуїція, одержимість своїми

ідеями, мрійливість, спрямованість у майбутнє, позитивна установка до всього нового,

захопленість, ентузіазм, безпосередність, непрактичність, імпульсивність, мінливість

настрою, поведінки, прагнення працювати поодинці, відраза до паперової роботи,

душа компанії, дотепність, безладність у фінансових питаннях.

 10. Вправа “Моя інтуїція” ( 5 хв. )

Мета: моделювання алгоритму підвищення власного рівня професійної

компетентності.

Очікування: кожен учасник тренінгу має своє бачення проблеми; мотивація на пошук

нової інформації.

Ресурсне забезпечення: маркери, ватман.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам скласти алгоритм підвищення власного рівня

професійної компетентності. Представник кожної групи доповідає. Інші заперечують, доповнюють. Як підсумок, виводять алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності.

Алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності педагога

• виявлення здібностей, нахилів, спеціальної компетентності, ціннісних орієнтацій;

• створення особистої позитивної “Я-концепції”;

• інноваційний підхід до удосконалення професійної компетентності як у

курсовий, так і міжкурсовий період, аналіз власної діяльності;

• рефлексія і аналіз власної діяльності, через об’єктивну оцінку прийти до

самореалізації;

• самовдосконалення;

• виявлення та впровадження продуктивних технологій навчання й виховання;

• відвідування уроків у кращих педагогів, участь у конкурсах, творчих дискусіях,

методичних посиденьках;

• складання плану самовдосконалення професійної компетентності;

• створення педагогом власної бази кращих презентацій, розгорнутих планконспектів,

сценаріїв уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці;

• цілеспрямована систематична робота над методичною темою;

• застосування на практиці результатів інноваційного педагогічного досвіду;

• самовиховання;

• кооперативна професійна взаємодія з колегами;

• збір та укладання творчого портфоліо педагога;

• оприлюднення індивідуальних доробок на нарадах, педрадах, методичних

об’єднаннях, в ЗМІ;

• консультування;

• робота з наставником.

 

 

11 . Вправа “Дерево підсумків” ( 3 хв. )

Мета: з`ясувати реалізацію очікуваних результатів.

Очікування: отримати зворотній зв'язок від учасників тренінгу.

Ресурсне забезпечення:ватман з малюнком дерева, клейкі стікери, ручки.

Хід вправи:

Тренер пропонує зробити аналіз заняття. Роздає клейкі листочки, де учасники

записують свої емоції від заняття, чи справдились їхні очікування. Відповіді мають

бути лаконічними, поради – дієвими та конкретними. Записана інформація

промовляється.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Iruna (16.01.2017)
Переглядів: 104 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz